tel: (12) 444 52 78
wyślij e-mail

ZAKRES PRAC

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE TERENU
- roboty ziemne
- budowa dróg (dojazdowych, wewnętrznych )
- utwardzenia i stabilizacje
- wywóz ziemi i gruzu
- mury oporowe
- czyszczenie placu budowy, równanie terenu.
SIECI ZEWNĘTRZNE
- usługi koparką
- sieci kanalizacyjne
- przygotowanie infrastruktury pod oczyszczalnie
- ekologiczne
BUDOWA DRÓG
- usługi wywrotką
- budowa dróg (dojazdowych, wewnętrznych )
- parkingi
- usługi brukarskie i inne
WYNAJEM SPRZĘTU
- prowadzimy wynajem koparek gąsienicowych

FIRMA


J&R Roboty Ziemne dynamicznie rozwija swoją działalność już od 2004 roku na rynku budowlanym. Systematycznie powiększamy swój park maszynowy realizując coraz odważniejsze inwestycje robót ziemnych w Krakowie i okolicach. Zatrudniamy operatorów maszyn z wieloletnim doświadczeniem i odpowiednich kwalifikacjach to nasz najważniejszy atut i jednocześnie gwarancja spełnienia oczekiwań inwestorów. Dobierając nowe maszyny budowlane zawsze bierzemy pod uwagę potrzeby rynku, dlatego niemal zawsze możemy wykonać pełen zakres ziemnych robót budowlanych. Nasze brygady mają za sobą prace ziemne wykonane przy budowie elektrowni wodnej, niezliczone ilości kształtowania terenu i budowy umocnień ( wałów ) oraz prace standardowe jak wykopy, fundamenty czy utwardzenia terenu. Firma nie tylko angażuje się bezpośrednio w prace ziemne, ale także wynajmuje sprzęt i maszyny podmiotom zewnętrznym. Dysponujemy koparkami o różnym zakresie wybierania, a także wywrotkami których ładowność jest tak dobrana, aby spełnić wymagania małej i dużej inwestycji.

Serdecznie zapraszam Leszek Wcisło

* zasięg naszego działania to Kraków i cała Małopolska.

WYNAJEM SPRZĘTU

Szanowni Państwo w naszej dyspozycji znajduje się sprzęt budowlany do wykonywania prac terenowych począwszy od specjalistycznych koparek aż po ręczne urządzenia pomiarowe. Poniższy sprzęt można zamówić wraz z operatorem przez nasz FORMULARZ lub telefonicznie 664 148 994.



KOPARKI


TRANSPORT


MASZYNY I URZĄDZENIA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAMÓWIENIE J&R ROBOTY ZIEMNE

Wypełnienie tego formularza nie jest zobowiązujące. Służy wyłącznie do usprawnienia kontaktu z Państwem.

Zamawiam koparkę(-ki)





Ilość urobku
Zamawiam samochód(-y)





Waga przewozu
Zamawiam urządzenie(-a)





Dane kontaktowe zamawiającego
Nazwisko i Imię *
Telefon *
E-mail
Uwagi

NASZE REALZACJE

JAWORNIK koło MYŚLENIC
Zakres prac: - makroniwelacja terenu 11200m3, wykopy fundamentowe 2150m3, wykopy liniowe wodno - kanalizacyjne, media 370 m/b, korytowanie pod utwardzenie terenu 4500m2, korytowanie pod drogę dojazdową 840m2, utwardzenie, podbudowy 5350 m2...
KRAKÓW CENTRUM HOTEL "PURO"
Zakres prac: wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne, wykopy kopertowe pod szyby windowe, wykopy pod stopy wzmacniające, wymiana gruntu na dnie wykopu, stabilizacja podłoża dna wykopu
SKAWINA ELEKTROWNIA WODNA
Zakres prac: usunięcie krzewów i drzew o średnicy pnia do 100mm, mechaniczne usunięcie zużytych nawierzchni wraz z odwiezieniem odspojonego materiału na odległość do 20 km, wyciągnięcie stalowych grodzic dł. do 12 m wbitych do głębokości 8 m z terenu w standardowych warunkach, wykopy szeroko przestrzenne zabezpieczone stalowymi grodzicami do głębokości 10,5 m w ilości 4800m3 w raz z odwiezieniem poza teren budowy i utylizacją, wykonanie wymiany i stabilizacji gruntu betonem B10 na dnie wykopów w ilości 875 m3, odmulenie dna kanałów wlotu i wylotu wody zasilającej turbinę elektrowni w ilości 1200m3, dostawa 750 ton kruszywa frakcji 40-80mm wraz z wbudowaniem i wykonaniem ramp roboczych w kanale wodnym, wykonanie 200m/b przewiertów sterowanych w tym pod drogą krajową nr44 jak również pod linią kolejową, wykopy liniowe wąsko przestrzenne pod linie energetyczne wraz z zasypaniem kabli energetycznych o długości 1950m/b, wykonanie podjazdu drogi dojazdowej oraz odwodnienia budynku elektrowni w ilości 225m2, przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego
OŁAWA
Zakres prac: zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej, wykopy fundamentowe, wywóz urobku na odkład na odległość do 150m,
PRACE ZIEMNE
FUNDAMENTY i WYKOPY
KSZTAŁTOWANIE TERENU I UMOCNIENIA
UTWARDZENIA TERENU

NA ŻYWO

Filmowa dokumentacja naszych możliwości...
Filmy przedstawiają wybrane roboty ziemne przy użyciu naszego sprzętu prowadzonych na terenie Małopolski w 2012 roku.
Jest to dokumentacja kunsztu naszych operatorów oraz pokaz sprzętu zmechanizowanego podczas pracy...

REFERENCJE

REFERENCJE CERTYFIKATY WYRÓŻNIENIA NAGRODY

POLECAMY

Praca od zaraz